KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”/ “Veri Sorumlusu”) olarak Şirketimizin profesyonel ilişkilerine değer vermekte ve sizlerin gizliliğini önemsemekteyiz. Profesyonel ilişkimizin devamlılığı ve ihtiyaçlarınızı daha iyi karşılamak amacıyla topladığımız, kullandığımız ve işlediğimiz Kişisel Verilerinize ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.  

Kişisel Verileri Toplama Şeklimiz

Şirketimiz veya hizmet sağlayıcılarımız Kişisel Verilerinizi doğrudan sizden çevrimiçi veya çevrimdışı yollar, halka açık kaynaklar, Müşteri Hizmetlerimize yaptığınız çağrılar, web sitesi tarayıcınız, IP adresiniz, cihaz bilgileriniz ve/veya web sitesi çerezleri aracılığıyla elde etmekteyiz.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Sizinle iş ilişkimizi geliştirebilmek, profesyonel ihtiyaçlarınıza daha iyi hizmet edebilmek ve taleplerinize yanıt verebilmek kapsamında,

 1. Kişisel Verilerinizi Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5’inci maddesinin 1’nci fıkrasında belirtilen açık rızanıza dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işleyecek ve kullanacağız:
 • Size daha iyi hizmet edebilmemiz amacıyla analizler yapmak.
 • Sitenin işlevselliğini sağlamak ve size ilgili müşteri hizmetini sağlamak için;
 • Taleplerinize yanıt vermek ve talep ettiniz belgelerin gönderimini sağlamak veya e-posta uyarıları göndermek için;
 • Sizinle olan ilişkimiz veya Site ile ilgili olarak önemli bilgileri, şartlarımızdaki, politikalarımızdaki ve/veya diğer idari bilgilere ilişkin değişiklikler hakkındaki bilgileri size göndermek için;
 • Arşivleme hizmetlerini yürütebilmemiz için;
 • Kalite şikayetlerinize ilişkin sizlerle tekrar iletişime geçebilmek ve bu şikayetlerin takibini yapabilmek için;
 • Yapmış olduğunuz advers olay bildirimlerine ilişkin vaka raporlaması yapılabilmesi için; ve
 • Veri analizi, denetimler, yeni ürün geliştirmeleri, web sitesi geliştirmeleri, ürün ve hizmet iyileştirmeleri, Site kullanım trendlerinin belirlenmesi, size özel ürün bilgiler sunarak Sitedeki deneyiminizin kişiselleştirilmesi gibi iş amaçlarına yönelik olarak.

Kişisel bilgilerinizi yukarıda belirtilenler dışında herhangi bir amaç için işlememiz gerektiğinde, size önceden bilgi vereceğiz ve gerektiği takdirde rızanızı alacağız.

Elde ettiğimiz Kişisel Verileri aşağıdaki kişilerle paylaşıyoruz:

 • Bu Gizlilik Politikasında açıklanan amaçlar doğrultusunda bağlı şirketlerimizle. Bağlı şirketlerimizin listesi şu adreste bulunmaktadır:  https://johnsonandjohnson.gcs-web.com/financial-information/sec-filings  (“SEC Dosyaları” altındaki Form 10K, Ek 21 bağlantısına tıklayın).
 • Hizmetlerimizi yürütebilmek için iş birliği içerisinde olduğumuz 3.taraf hizmet sağlayıcılarla (iletişim, arşiv firması vb.)
 • Ortak marka veya ortak pazarlama sunduğumuz üçüncü taraf iş ortaklarıyla,
 • Sağladıkları hizmetleri sürdürmeleri için web sitesi sağlama ve moderasyonu, mobil uygulama sağlama, veri analizi, alt yapı tedariki, IT hizmetleri, müşteri hizmetleri, e-posta ve doğrudan posta teslimatı hizmetleri, denetim hizmetleri ve diğer hizmetleri sağlayan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımızla,
 • Yeniden yapılanma, birleşme, satış, ortak girişim, atama, devir veya işlerimizin, varlıklarımızın veya stokumuzun tümünün veya önemli bir kısmının yer değiştirmesi (iflas veya benzeri bir neden dahil olmak üzere) durumunda ilgili üçüncü taraflarla.

Ayrıca, (a) ikamet ettiğiniz ülke dışında bulunan  yasaları da içerebilecek şekilde yasal süreçlere veya yürürlükteki yasalara uymak; (b) yürürlükteki yasalar uyarınca, ikamet ettiğiniz ülke dışındaki yetkilileri de kapsamak üzere, kamu ve hükümet yetkililerinden gelen taleplere cevap vermek; (c) hüküm ve koşullarımızı uygulamak; ve (d) haklarımız, gizliliğimiz, güvenliğimiz, varlıklarımız ve / veya iştiraklerimizin, sizin veya başkalarının haklarını korumak amaçlarıyla verilerinizi  işleyebilir veya aktarabiliriz. Verilerinizi belirtilenlerin dışında sizin onayınızı aldıktan sonra başka şekillerde de işleyebilir ve aktarabiliriz.

Kişisel Verilerinizin Yurtdışına Aktarılması

Tarafımızca iç idari süreçlerimizin yürütülmesini sağlamak amacıyla raporlama süreçleri ve kullanılan global uygulamalar vasıtasıyla Türkiye iştiraki olduğumuz Johnson & Johnson Services Inc. de dahil olmak üzere Johnson & Johnson’ın yurt dışında yer alan grup şirketlerimiz ile ve yurt dışında yer alan servis sağlayıcılarımızla paylaşmaktayız. Grup şirketlerimizin listesini https://johnsonandjohnson.gcs-web.com/financial-information/sec-filings adresinde bulabilirsiniz (Sayfanın başındaki Form 10K, Ek 21 bağlantısına tıklayınız).

Haklarınız

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Ayrıca ticari elektronik ileti almaktan vazgeçmek istediğinizde size gönderilen iletilerde yer alan gönderim listesinden ayrılma talimatlarını uygulayarak da pazarlama e-postası listesinden çıkabilirsiniz.

İletişim

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmak istediğiniz durumlarda, Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi için [email protected] kayıtlı elektronik posta adresine veya Şirket sisteminde kayıtlı elektronik posta adresiniz bulunması halinde şirketin görevli kişisine [email protected], adresinden elektronik posta yoluyla ya da dilekçe yoluyla veya Ertürk Sok. Keçeli Plaza No: 13 Kavacık, Beykoz, İstanbul, Türkiye adresine bizzat müracaat edebilirsiniz. Başvurunun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret başvurandan alınabilecektir.

 

Saygılarımızla,

Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Son güncelleme: Şubat 2023