GİZLİLİK POLİTİKASI

Son güncelleme: Temmuz 2020

Bu internet sitesi (“Site”) Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket” veya “JNJ”) tarafından hazırlanmıştır ve Şirket, kişisel verilerinizin gizliliğine önem vermektedir. Bu politika (“Gizlilik Politikası”),

  • Şirket tarafından Site aracılığıyla toplanılan ve işlenen kişisel verilerin türleri,
  • Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığı,
  • Şirket’in kişisel verilerinizi kimlerle ve hangi amaçlarla paylaşabileceği,
  • Şirket’in işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğu ve bu hakları nasıl kullanabileceğiniz ve
  • İstekleriniz hakkında bize ulaşmak için seçenekleriniz

konularında sizi aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

A. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER, İŞLEME AMAÇLARI VE VERİ İŞLEMENİN HUKUKİ SEBEPLERİ

i. Site'de Yer Alan İletişim Kanalları Aracılığıyla Bize Ulaşmanız Halinde;

Telefon numaranız, e-posta adresiniz ve görüşmeler kapsamında alınabilecek diğer kişisel verileriniz, talep ve şikayetlerin yanıtlanması amacıyla, KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

ii. Site'yi Ziyaret Etmeniz Halinde:

Site’yi ziyaret etmeniz halinde çerez bilgileriniz, KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak, Site’ye ilişkin içerik istatistiklerinin oluşturulması amacıyla işlenebilecektir.

B. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI VE ALICILAR

i. Site’de Yer Alan İletişim Kanalları Aracılığıyla Bize Ulaşmanız Halinde;

Telefon numaranız, e-posta adresiniz ve görüşmeler kapsamında alınabilecek diğer kişisel verileriniz, sunucu hizmetinin alınması amacıyla, KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak global iştirakimiz olan Johnson & Johnson Services, Inc.’e aktarılabilecektir.

ii. Site'yi Ziyaret Etmeniz Halinde

Site'yi ziyaret etmeniz halinde çerez bilgileriniz, KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak, Site'ye ilişkin içerik istatistiklerinin oluşturulması ve sunucu hizmeti alınması amacıyla global şirketimiz Johnson & Johnson Services, Inc.'e aktarılabilecektir.

Yukarıda belirtilenlerin yanında, kişisel verileriniz bizden bu tür verileri istemeye yetkili olan düzenleyici ve denetleyici makamlara ve diğer kamu makam ve kurumlarına aktarılabilir.

C. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA METODU

Kişisel verileriniz tamamen veya kısmen otomatik yollarla elektronik ortamda toplanabilmekte ve işlenebilmektedir.

Bir başka kişiye ait kişisel verileri tarafımıza sağlamanız halinde, verisini paylaştığınız üçüncü kişileri bu konuda bilgilendirdiğinizi ve gerekli ise bizimle verilerini paylaşmaya ilişkin izinleri aldığınızı düşüneceğiz. Lütfen açıkça talep etmedikçe, üçüncü kişilerin bilgilerini bizimle paylaşmayın.

D. GÜVENLİK

Kontrolümüz altındaki kişisel bilgilerin korunması için gerekli olan organizasyonel, teknik ve idari önlemleri alıyoruz. Eğer bizimle olan ilişkinizin artık güvenli olmadığına dair bir inancınız söz konusu ise (örneğin bizimle paylaştığınız herhangi bir verinin güvenliğinin ihlal edildiğini düşünüyorsanız), lütfen aşağıdaki “Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız” bölümünde belirtildiği şekilde, sorunla ile ilgili olarak hemen bizi bilgilendirin.

E. ÜÇÜNCÜ PARTİ SİTELERİ VE HİZMETLERİ

Site’de yer alan ya da Site’de bağlantısı olan ya da sizlerle ilişkimiz uyarınca verilerinizi toplayan, üçüncü taraflar tarafından işletilen site ve web mülkiyetleri (her çeşit uygulamalar da dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) dahil olmak üzere, üçüncü tarafların gizlilik, bilgi ve diğer uygulamaları, işbu Gizlilik Politikası kapsamında değildir ve bu uygulamalardan dolayı sorumlu tutulamayız. Bu bağlantılarda yer alan içerikler T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan metinlerden farklı olabileceği gibi, bu sitelerin içerikleri Türkiye Cumhuriyeti yasa ve yönetmeliklerine uygun olmayabilir. Söz konusu site veya mülklerin bu sitede yer alması ya da bağlantısının olması, Şirket’in bağlantı sağladığı içerikleri onayladığı ya da sizlerin bağlantılarda yer alan içeriğe ulaşmasını amaçladığı anlamına gelmemektedir. Bu doğrultuda, Şirket, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Kanunu’nun 4.maddesinin 2.fıkrası uyarınca, söz konusu bağlantıların içerdiği bilgilerin doğruluğunu garanti etmemektedir.

F. YAŞÇA KÜÇÜKLERİN KULLANIMI

Bu Site ve dahilindeki hizmetler 18 yaşından küçüklerin kullanımına yönelik hazırlanmamış olup, 18 yaşından küçük kişiler bu Site dahilindeki hizmetleri ancak ebeveynlerinin veya yasal vasilerinin ön izni uyarınca kullanabilirler. Ebeveynin ya da yasal vasinin rızasının sağlanmasına ilişkin yönlendirmeler Sitede belirtilmiştir.

G. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER

Özellikle talep etmediğimiz ya da istemediğimiz sürece, hiçbir özel nitelikli kişisel verinizi (örneğin, ırk veya etnik köken ile ilgili bilgiler, siyasi görüş, din veya diğer inançlar, sağlık, sabıka kaydı veya sendika üyeliği) Site aracılığıyla veya bir başka şekilde bize iletmenizi istemiyoruz. Özel nitelikli kişisel verilerinizi talep etmemiz durumunda bu durumu size bildirecek ve açık rızanızı ayrıca talep edeceğiz.

H. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Bu Site üzerinde paylaştığınız bilgilerin doğru olması ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesi; KVKK uyarınca kişisel veriler üzerinde sahip olduğunuz hakları kullanabilmeniz ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olup yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların size ait olacağını hatırlatmak isteriz.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, KVKK Madde 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca;

  1. Yazılı olarak Ertürk Sok. Keçeli Plaza No. 13 Kavacık – İstanbul adresine,
  2. [email protected] adresine daha önce Şirket’e bildirdiğiniz ve Şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden elektronik posta yoluyla veya
  3. [email protected] kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta yoluyla müracaat edebilirsiniz.

Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

İ. BU GİZLİLİK POLİTİKASININ GÜNCELLENMESİ

Bu Gizlilik Politikası’nda değişiklik yapabiliriz. Bu Gizlilik Politikası’ndaki herhangi bir değişiklik, revize edilmiş Gizlilik Politikası Site’de yayınlandığında yürürlüğe girer. Bu değişiklik sonrasında siteyi kullanmanız, revize edilmiş Gizlilik Politikası’nı kabul ettiğiniz anlamına gelir. Siteyi ziyaret ettiğinizde düzenli olarak Gizlilik Politikası’nı görüntülemenizi tavsiye ederiz. Gizlilik Politikası’nın en son ne zaman gözden geçirildiğini görmek için, bu sayfanın üzerindeki, “SON GÜNCELLEME TARİHİ”ne bakınız.