Miyopi veya Hipermetropi için Kontakt Lensler

Uzağı görememe (miyopi) veya yakını görememe (hipermetropi) görme kusuru olan çoğu insan görmelerini gözlük veya kontakt lensler ile düzeltebilir. Kontakt lenslerin sizin için uygun olup olmadığını öğrenmek için göz hekiminize danışın. 

ACUVUE® kontakt lensler, günlük veya 2-haftalık kullanım sürelerine sahiptir.